گسترش شبکه‌های ارتباط جمعی، به انتقال اطلاعات، سرعت داده است. هرکسی که به رسانه‌های اینترنتی دسترسی دارد، می‌تواند سهمی در انتقال اطلاعات داشته باشد؛ حتی اگر اطلاعاتی که می‌دهد، دقیق و متکی بر اصول روزنامه‌نگاری و مستندات نباشد.

بقیه نوشته به ادامه مطلب مراجعه کنید...